Martin Malík se sešel s předsedou FIFA

Předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík se během summitu Mezinárodní fotbalové federace v Ománu sešel s prezidentem FIFA Giannim Infantinem. Řešil s ním mimo jiné otázku změny Stanov FAČR nebo čerpání dotací z FIFA.

"Diskutovali jsme o situaci týkající se možné změny Stanov FAČR a předseda FIFA nás ujistil, že v nejbližší době obdržíme stanovisko FIFA," říká a přidává další projednávané okruhy: "Kromě toho jsme probírali možnosti čerpání finančních prostředků od FIFA a zastoupení českých expertů ve strukturách FIFA."

Čelní představitelé vybraných členských zemí FIFA se sešli v ománské metropoli Maskatu k projednání mimo jiné možné změny schématu finálových turnajů v rámci mládežnických mistrovství světa. FIFA navrhuje změnu ze současného modelu dvou světových šampionátů U17 a U20 na nový formát U18, který by se konal každoročně. Pokud změna projde, mohl by fungovat již od roku 2020. "Také se kloníme k této variantě, protože kategorie U18 by měla logickou návaznost na týmy U17 a U19, které hrají své kontinentální mistrovství. A při tomto modelu by se nemohlo stát, že nějaká generace přijde o vrchol své kariéry, protože by platila každoroční pravidelnost konání MS U18. Při dvouleté periodě tato varianta logicky hrozí," argumentuje šéf českého fotbalu.

Důležitým bodem programu byly rovněž dotace. V platnosti zůstává současná praxe, že každá z 211 členských asociací obdrží od FIFA částku pět milionů eur (asi 126 milionů korun), rozprostřenou do čtyřletého cyklu. "Odsouhlasili jsme si částečnou změnu v přerozdělování těchto prostředků," konstatuje předseda Malík.