Martin Malík: „Letošní rok máme finančně pokrytý, v budoucnu vidím určité otazníky…“

Martin Malík: „Letošní rok máme finančně pokrytý, v budoucnu vidím určité otazníky…“

Dva měsíce se v Česku neprovozuje kvůli pandemii koronaviru nejpopulárnější sport, nižší fotbalové a mládežnické soutěže byly „odpískány“ bezprostředně po jarním startu. Vedení Fotbalové asociace České republiky, největšího sportovního spolku v zemi, po celou dobu intenzivně řeší dopady COVID-19 se střešními mezinárodními organizacemi FIFA a UEFA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a nově vzniklou Národní sportovní agenturou, aby neměly v klubech a jejich infrastruktuře existenčně devastující charakter. A nejen o tom jsme mluvili s předsedou FAČR MARTINEM MALÍKEM v obsáhlém rozhovoru, v němž odpovídal na aktuální fotbalové otázky. Na některé z nich ale mohl v současné nejisté době dát zatím pouze hypotetickou odpověď…

FIFA a UEFA deklarují nejrůznější formy finanční podpory národním svazům, aby zvládly pandemii koronaviru. S jakou částkou může FAČR počítat?

Pokud jde o UEFA, tak tam běží standardní podpora jako v normálních dobách, není tam nic specifického, co by bylo v tuto chvíli cíleno na současnou pandemii koronaviru. Pro nás je důležité, že nám UEFA jednoznačně deklarovala, že můžeme počítat s tím, že veškeré finanční prostředky, které každoročně dostáváme, poplynou dál. UEFA přes složitou situaci je nemusí nijak krátit, takže neočekáváme, že by zde došlo k jakémukoliv výpadku. Pokud jde o FIFA, tak ta zřídila speciální fond, který sama nazývá Emergency fond, čili záchranný fond. Vyplnili jsme a odeslali veškeré formuláře, které po jednotlivých členských asociacích požadovala. V tuto chvíli na FIFA probíhá zpracování těchto materiálů, takže zatím nemáme zpětnou vazbu, za jakých podmínek budeme schopni tyto peníze použít a rovněž netušíme, kolik jich bude. V kuloárech se spekuluje o tom, že by to mohlo být zhruba půl milionu dolarů.“

Nenastal kvůli COVID-19 výpadek v dotačních programech MŠMT?

Veškeré finanční prostředky, které byly naplánovány pro letošní rok ze strany státu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pokud budu mluvit za kolektivní sporty, tak co vím, máme všichni už na účtech. To je samozřejmě dobrá zpráva nejen pro fotbal, ale pro celý český sport. Osobně musím říct, že pokud jde o letošní rok, tak jsme v situaci, že celá řada projektů u mládežnických reprezentací byla odložena. Pro řadu z nich již máme nové termíny, ale v příštím roce. Tady se dostáváme do situace, kdy jsme dostali přidělené finanční prostředky, ale dnes už víme, že se plánované akce, na které jsme je obdrželi, uskuteční až příští rok. Naší snahou nyní je, abychom dosáhli dohody s MŠMT a případně dalšími subjekty státní správy, že bychom mohli takto přidělené prostředky utratit a vyúčtovat až v roce 2021. Neumím si představit, že bychom je na konci roku vraceli s vědomím, že je v lednu budeme potřebovat mít zase na účtech, abychom je zkraje února mohli utratit, aby naše reprezentace k plánovaným a odloženým akcím mohly odcestovat.

Co mi dělá ze strany financování státu větší starosti, než je aktuální rok, je jakýsi výhled do budoucna. Zastávám názor, že sport je naprosto nedílnou a zásadní součástí našeho běžného lidského fungování zejména s ohledem na naše fyzické zdraví, a pochopitelně v době, kdy podstupujeme různá omezení v oblasti sociálních kontaktů, je to důležitý aspekt i pro naše mentální zdraví. Proto si neumím dost dobře představit, že by se stát vzdal podpory tohoto odvětví. Na druhou stranu, když se podívám, jak je přistupováno k hodnocení celé řady subjektů, tak musím říct, že budoucnost má pro mě určité otazníky.“

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička chce požádat vládu o jednu miliardu navíc pro sport. Už víte, jaký bude klíč dělení těchto finančních prostředků, a kam je FAČR chce přesměrovat?

Abych mluvil konkrétně za fotbal, tak jsme letos dostali přiděleny finanční prostředky v původní výši, takže si dokážeme vystačit i v této složité době. Zastávám názor, aby peníze, které Milan Hnilička dokázal sehnat navíc, směřovaly ve sportu tam, kde jsou nejvíc potřeba. Máme celou řadu subjektů, které provozují sportoviště a měly do svých rozpočtů zahrnuty výnosy z jejich provozování, což pochopitelně nebylo možné v uplynulé době několika měsíců. Zde samozřejmě dochází k tomu, že řadě z nich na straně příjmů nastal poměrně významný výpadek. Ale museli se dál o tato sportoviště starat. Tady si umím představit, že to je oblast, ve které subjekty potřebují pomoc, což by mělo být cílem těchto finančních prostředků.

Další věc je to, o čem jsem hovořil v souvislosti s určitými otazníky. Nepřipadá mi správné vyčleňovat profesionální sport někam na stranu a říkat, že podporu nepotřebuje nebo že by ji z nějakého důvodu neměl dostat. Je zapotřebí si uvědomit, že profesionální sport jako takový odnesl současnou krizi jako jedno z prvních odvětví, neboť první, co se zakázalo, byly velké hromadné akce. Profesionální sport, který funguje na komerčních principech, trpěl a trpí odlivem běžných finančních prostředků. Na druhou stranu profesionální sport je nedílnou součástí sportovního odvětví. Pomáhá vytvářet vzory, které našim dětem ulehčují cestu k pohybu jako takovému. Je to něco, co nám pomáhá i v oblasti udržení zdraví a když pominu samotné aktéry-sportovce, tak sport s sebou přináší celou řadu pozitivních emocí, které zvlášť nyní všichni velmi úpěnlivě potřebujeme. Subjekty, které se o profesionální sport starají, platí daně, zaměstnávají lidi, odvádějí z jejich mezd sociální a zdravotní pojištění. Ti lidé zase platí daně, tak nevidím důvod, aby profesionální sport jako celek byl z této pomoci vyjmut. Nakonec celá řada států kolem nás se chová přesně tak, že pokud směřuje pomoc do sportu, tak je rozdělená například v případě Rakouska půl na půl mezi profesionální a výkonnostní sport. Myslím si, že tohle by měl být další z klíčů, jak bude naloženo s tou jednou miliardou korun navíc.“

Jakou zpětnou vazbu by měl přinést nový projekt Fotbalová inventura financování fotbalu v Česku?

Od Fotbalové inventury si slibujeme více zpětných vazeb. V první řadě, když se podíváme na současnou situaci, tak vzhledem k tomu, že součástí Fotbalové inventury jsou informace finančního charakteru, tak by nám to mělo pomoci udělat si obrázek právě o tom, kde jsou jednotlivé subjekty, které potřebují a zasluhují si pomoc. Tam může FAČR nasměrovat Emergency fond od FIFA nebo nějakou část svých vlastních prostředků. Druhá věc je o tom, že se dosud nikdo nepokusil podívat se na to, kolik vlastně stojí fotbal v České republice, kde a za jakých podmínek je provozován. Mělo by nám to umožnit si udělat konkrétní představu o tom, jaké finanční prostředky a odkud do výkonnostního fotbalu plynou. Na druhé straně pak přinést jasný obrázek o tom, v jakém stavu je fotbalová sportovní infrastruktura, kterou máme k dispozici. Ve spolupráci se společností Deloitte z těchto informací sestavíme materiál, který bude sloužit jako podklad Národní sportovní agentuře pro plánování investičních potřeb jednotlivých sportů. Tento materiál by měl v nějakém širším měřítku přinést odpovědi na otázky, kde potřebujeme s infrastrukturou pomoci, kde je nevyhovující z hlediska kvality, stáří atd.“

Trochu s nadsázkou se dá říci, že první velkou akcí FAČR po vypuknutí pandemie koronaviru bude červnová Valná hromada FAČR v Olomouci, která byla rovněž odložená. Bude se vzhledem k aktuální situaci měnit i její program?

Program se příliš neměnil, samozřejmě v některých aspektech pochopitelně reagujeme na stávající situaci. Je tam celá řada praktických otázek, které musíme vyřešit. Jen namátkou zmíním, že státní finanční prostředky do fotbalového prostředí mj. plynuly prostřednictvím FAČR úhradami rozhodčích ve výkonnostním fotbale. V okamžiku, kdy se nehrály soutěže, tak vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsme tímto klíčem obdrželi, je neumíme distribuovat. Pracujeme proto na tom, jak najít jiný klíč, který musíme projednat a schválit s MŠMT, abychom postupovali v rámci platných legislativních regulí a rozhodnutí, která máme k dispozici. Aby z hlediska legislativy byl tenhle způsob distribuce v pořádku, ale zároveň aby se k jednotlivým subjektům v rámci fotbalu peníze dostaly i přesto, že se soutěže nehrály. Posunuli jsme termín Valné hromady, ale jak říkám, jsou to spíš reakce na stávající situaci. Její posunutí nemá žádnou souvztažnost ke změně jejího programu a obsahu.

V těchto dnech se intenzivně řeší restart obou profesionálních soutěží. K dohrání MOL Cupu zbývají tři utkání, máte již představu o jejich termínech?

Pokud to půjde, sezónu MOL Cupu chceme určitě dokončit. Vše se ale v tomto případě odvíjí od toho, jestli se Ligové fotbalové asociaci a profesionálním klubům podaří v těchto obtížných podmínkách dohrát ligové soutěže. Vedli jsme jednání s LFA, samozřejmě musíme najít shodu na termínech. Ať už jde o obě semifinále nebo finálové vyvrcholení soutěže. Jak jsem ale už avizoval otázkou také je, jak se bude profesionálním klubům dařit dohrát svoje ligové soutěže. Pokud by se to nepovedlo z nějakého důvodu, jsme v situaci, že by MOL Cup neměl kdo dohrát.“

EURO 2020 bylo o rok odložené. Jak moc bude příprava na něj „kopírovat“ letošní plány – přípravné zápasy, soustředění, pobyt ve Skotsku a Anglii…

Tak jak o tom hovoříme s UEFA, i my se snažíme, aby to byla téměř identická kopie. Důvody jsou prozaické, je to zejména o nákladech. Příprava na každý šampionát probíhá ve velmi významném předstihu, je to něco, co má UEFA vždy velmi pečlivě a dlouho dopředu nachystané. Na stadionech ve Skotsku a Anglii, kde jsme měli letos hrát, byli všichni kompetentní pracovníci FAČR, viděli samozřejmě i tréninkové a hotelové zázemí. Bylo by pro nás zbytečně drahé, kdybychom na těchto již domluvených věcech museli něco měnit, posílat tam naše lidi znovu. Kopírování vyhovuje nám i UEFA, budeme se snažit, abychom v maximální možné míře využili toho, co jsme měli již připravené.“

V září by se měl rozehrát druhý ročník Ligy národů, ve kterém Česko čekají dvojzápasy se Slovenskem, Skotskem a Izraelem. Nebude v termínovém presu vzhledem k posunu klubových soutěží až do léta?

Určitě to bude atypické, na druhou stranu se domnívám, že i s tím stávajícím kalendářem to budeme schopni termínově zvládat. Pochopitelně je otázkou, jak se bude vyvíjet zdravotní situace, všichni si přejeme, abychom v září už byli v maximálním možném normálu. Další otázkou je cestování hráčů, realizačních týmů a nějakého doprovodu. Stejně tak jako účast fanoušků či partnerů, pro které tento servis zajišťujeme my. Tohle všechno jsou velké otazníky a v tuhle chvíli neexistuje nikdo, kdo by na ně znal odpověď. Proto si musíme počkat, jak se situace s pandemií koronaviru bude vyvíjet i v zemích, se kterými bychom měli hrát, a uvidíme, jak všechno bude na konci léta a na začátku podzimu vypadat.“

Kvalifikaci na mistrovství Evropy 2021 má velmi dobře rozehranou česká „jedenadvacítka“. Závěrečný turnaj v Maďarsku a Slovinsku bude ale termínově kolidovat s odloženým velkým EURO…

Pokud by vše mělo zůstat, jak je, tak by docházelo k termínové kolizi závěrečného šampionátu „jedenadvacítek“ s odsunutým EURO. Jsem přesvědčen, že k tomu určitě nedojde, protože UEFA v této věci ještě žádné rozhodnutí nepřijala. Myslím si tedy, že hledá tu nejvhodnější možnou variantu a pak dojde k přesunu mistrovství Evropy hráčů do 21 let do nějakého nového termínu.“

V příštím roce se bude hrát evropská kvalifikace o postup na mistrovství světa, které se uskuteční v Kataru až na sklonku roku 2022. Není tento model také v ohrožení?

Názory na to, jak dlouho bude současná pandemie trvat se různí, a proto existují různé modely a scénáře. FIFA se v tuhle chvíli interně, nikoliv v debatách s jednotlivými členskými asociacemi, jakýmkoliv posunem toho, co je připraveno a naplánováno ve vztahu ke kvalifikaci MS 2022 nebo samotného šampionátu nezabývá. I vzhledem k tomu, že je to časově dále než odsunuté EURO a všichni se tedy soustředí hlavně na to, co je blíž a co řešit musíme. Pokud by se ale pandemická situace, nedej bože, ukazovala dlouhodobější, pak by určitě i FIFA a její členské asociace jednaly o tom, jakým způsobem modifikovat kvalifikaci i samotný šampionát.“